एम.एन.ओ.को सपथ खाएपछि व्यवहारमा लागू भएन भने सुपथ होईन कुपथ हुन्छ ।

Buddhalal Meche
Buddhalal Meche२९ असार २०७९, बुधवार

भिडियोको लागि माथी प्ले बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।

"एम.एन.ओ.को सपथ खाएपछि व्यवहारमा लागु भएन भने सुपथ होइन कुपथ हुन्छ  ।" - बुद्धलाल मेचे, प्रेसिडेन्ट, एम.एन.ओ.

प्रतिक्रिया